Elektronické spisy

je online aplikace pro vyplnění, hodnocení a tisk spisů používaných k vyšetření pacientů.

Snadné použití

Otázky jsou přehledné a odpovědi je možné vyplnit jedním kliknutím myši. Oblast bolesti pacienta se kreslí přímo do obrázku na obrazovce.

Celkový přehled

Pomocí uložených spisů lze sledovat dokumentaci Vašich pacientů a vypracovávat statistiky nebo grafy výsledků vyšetření.

Poznatky

Databáze pomáhá k utřídění vědomostí a vede ke zlepšení výběru metody při léčbě pacientů.